Belbin Incompany Teamtraining

Belbin teamtrainingen zijn er op gericht de teamleden inzicht te geven in de sterkten en zwakten van ieders rollen en bijdragen en op die manier het beste uit de mensen en het beste uit het team te halen.

Daarom is Belbin in het bijzonder geschikt voor managementteams, directieteams, projectteams, afdelingsteams en ondernemingsraden van 3 tot 16 personen, waarvan de deelnemers

  • inzicht willen verwerven in hun eigen rollen en bijdragen aan het team
  • inzicht willen verwerven in de interactiepatronen met de andere teamleden
  • een sterkte-zwakte analyse willen maken van het team en een daarbij passende optimale taakverdeling
  • concrete adviezen willen opstellen voor het verder ontwikkelen van ieders teamrolkwaliteiten in de context van het team

Belbin trainingen hebben een sterk en direct effect op de kwaliteit en het rendement van de samenwerking. Zij kunnen 'los' gegeven worden, als een stand-alone exercitie voor het team, of deel uitmaken van een uitgebreider opleidings- of MD-traject.

Belbin NL biedt zelf géén incompany teamtrainingen aan, maar brengt je, afhankelijk van je vragen en wensen, graag in contact met door haar opgeleide en gecertificeerde (team)trainers en –coaches..
De kosten worden in overleg bepaald en berekend op basis van het aantal geïnvesteerde trainers-dagdelen en het aantal vooraf gemaakte online Belbin-testen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

loginfigureInloggen