Belbin Incompany Teamtraining

Deze trainingen zijn er op gericht de teamleden inzicht te geven in de sterkten en zwakten van ieders rollen en bijdragen en op die manier het beste uit de mensen en het beste uit het team te halen.

Geschikt voor managementteams, directieteams, projectteams, afdelingsteams en ondernemingsraden van 3 tot 16 personen.

Na afloop van de training hebben de deelnemers

  • inzicht verworven in hun eigen rollen en bijdragen aan het team
  • inzicht verworven in de interactiepatronen met de andere teamleden
  • een sterkte-zwakte analyse gemaakt van het team en een daarbij passende optimale taakverdeling
  • concrete adviezen opgesteld voor het verder ontwikkelen van ieders teamrolkwaliteiten in de context van het team

Deze incompany-trainingen hebben een sterk en direct effect op de kwaliteit en het rendement van de samenwerking. Zij kunnen 'los' gegeven worden, als een stand-alone exercitie voor het team, of deel uitmaken van een uitgebreider opleidings- of MD-traject.

De kosten worden in overleg bepaald en berekend op basis van het aantal geïnvesteerde trainers-dagdelen en het aantal vooraf gemaakte online Belbin-testen.

Incompany-trainingen kunnen ook dienen als start en uitgangspunt voor vervolgtrainingen die zich richten op trainingsprogramma’s  'for excellence', gericht op het stimuleren en ontwikkelen van belangrijke sociale vaardigheden op gebieden als:

  • conflicthantering
  • excellent onderhandelen
  • leidinggeven aan teams
  • teambuilding (indoor en outdoor)
  • creatief denken

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

loginfigureInloggen