Belbin Master

De Belbin Master is een intensieve, gecomprimeerde professionaliserings-leergang, die je vakmanschap verdiept en je naam en marktpositie versterkt als expert in het werken met teams.

In de leergang worden tal van aspecten van het vak uitgediept: van de theoretische uitgangspunten en onderliggende filosofie tot de werking en waarde van de diverse diagnostische instrumenten; van effectieve interventies en onderhoudende spel- en werkvormen tot het inzetten van bijzondere leermiddelen, zoals het werken met trainingsacteurs en met filmfragmenten.

De training omvat een start- en een slotochtend en daartussen 6 workshops van één dag, verspreid over enkele weken of maanden en is bestemd voor trainers, coaches, consultants, mediators, trainingsacteurs, teamleiders en adviseurs, die professioneel en zelfstandig Belbins Teamrol model willen toepassen.

Icon Number List 0Startsamenkomst - halve dag

Kennismaking, inventarisatie van bijzondere wensen en leerdoelen. Toelichting op het programma. Vaststellen - in gezamenlijk overleg - van de data en locaties van de workshops. Deelnemers ontvangen enkele boeken, artikelen en het eerste 'huiswerk'- de Belbin-testserie en de Interplace-vragenlijsten - om een meervoudige analyse van hun eigen rollen te kunnen maken.

Icon Number List 1Introductie - hele dag

Het Verhaal over de oorspronkelijke research van Belbin, de filosofische en praktische uitgangspunten van het model. Over de persoonlijkheidsleer van de psychologie, de Big Five, en het aardige van de Griekse temperamenten. De rollen beschreven. Toelichting op de gebruikte testserie en vragenlijsten. Over relevant wetenschappelijk onderzoek en de mix met andere modellen. Deelnemers krijgen hun individuele teamrolscores (testserie en 1 interplace) terug gekoppeld.

Icon Number List 2Interplace, Accreditatie en Toets - hele dag

Alles over het werken met lnterplace, het online software programma voor 360* feedback. En daarna: de Toets, die recht geeft op het certificaat van Belbin Associates en het voeren van het internationaal erkende logo

Icon Number List 3Belbin en Teams - hele dag

Verdieping in de psychologie achter de teamrollen. Over de Big Five en het aardige van de Griekse temperamenten.
Over de kenmerken van succesvolle teams en hoe je Belbin kunt gebruiken om teams verder te helpen en tot ontwikkeling te brengen. Deelnemers brengen eigen casuïstiek en vragen in over het werken met teams.

Icon Number List 4Belbin en individuele coaching - hele dag

Oefeningen in het opmaken en voorbereiden van een terugmeldings- of coachings gesprek. Deelnemers melden ‘live’ een teamrol-analyse terug aan een door hen uitgenodigde proefpersoon. Intervisie en feedback.

Icon Number List 5Belbin en werkvormen - hele dag

(Inter)actief kennismaken met de inhoud en werking van diverse grote en kleine oefeningen in het illustreren, herkennen en hanteren van de teamrollen. Over het inzetten van films, muziek en andere artistieke werkvormen. Over gevaarlijke oefeningen en hachelijke dilemma’s. Het Groot Teamrol Gamebook.

Icon Number List 6Belbin als omgangskunde - hele dag

Met hulp van trainingsacteurs experimenteren met de diverse teamrollen. Over het schakelen tussen je eigen rollen en het afstemmen op die van de ander. Over “Teamrol & Taal”. Oefeningen in het uitbeelden, uitspelen en contact maken, kortom: in het ómgaan met het anderszijn van anderen.
Afsluiting. Over het Teamrol Gilde en de Teamrol Academie. Over een terugkomdag ?

 Slotochtend - Capita Selecta, intervisie, casuïstiek - halve dagIcon Number List 7

Terugblik en vooruitblik. Collegiale uitwisseling over de eerste ervaringen in het werken met Belbin. Onderlinge intervisie en casuïstiek. Afsluiting. Het Teamrol Gilde en de Teamrol Academie.

Als je nadere vragen of wensen hebt, neem contact met ons op.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

loginfigureInloggen