Bedrijfsman

Taakgericht, nuchter en ordelijk. Zet plannen en ideeën om in praktische taken en bezigheden.

Icon TR BE XL

Kenmerken

De Bedrijfsman is de organisator die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden. Hij is nuchter en ordelijk en pakt de zaken op een systematische manier aan. Niet praten maar poetsen, tot het karwei is geklaard. De BM is een efficiënte, harde werker met een praktische geest en een vaste wil. Hij is loyaal, taai, en vasthoudend. Hij kan zich soms weinig flexibel opstellen, wanneer het praktisch nut van een nieuw plan niet meteen duidelijk is. Hij heeft behoefte aan regelmaat, aan vaste afspraken en stevige structuren, en werkt daar ook voortdurend aan.

Rol

De Bedrijfsman is sterk in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete taken en bezigheden. Hij ziet wat haalbaar is en wat niet. De BM kan organiseren en implementeren en zorgt ervoor dat alle zaken voor elkaar komen. Managementtaken waarin de nadruk ligt op verantwoordelijk en doelmatig beheer, zijn bij de BM in goede handen.

Te vermijden gedragingen

  • te weinig flexibel zijn; met name te weinig openstaan voor plotselinge ideeën, kansen en wijzigingen in de plannen
  • afbrekende kritiek uiten; prille ideeën en suggesties van anderen te snel als onpraktisch of onnut van de hand wijzen
  • te snel aan de slag willen; beginnen met ordenen en regelen terwijl doelen en uitkomsten nog niet gepreciseerd zijn.

Welke teamrollen passen bij mij?

Ontdek welke karakterrollen en persoonlijkheidstype bij u passen.

loginfigureInloggen