Komt een teamrol bij de dokter

Zo, mijn eerste herregistratie als huisarts is achter de rug. Ik mag weer vijf jaar dit prachtige diverse beroep uitvoeren en er is tijd om aandacht te besteden aan een andere grote passie: werken met het samenwerkingsmodel van Belbin.

En vooral hoe kan ik de kracht van dit model meer onder de aandacht brengen bij huisartsen en specialisten - want daar is denk ik veel winst te behalen, in de samenwerking in de medische wereld, in de samenwerking tussen specialisten, tussen huisartsen en specialisten, en tussen artsen en hun patiënten.

Wat spreekt mij zo aan in Belbin? Misschien dat Paulo Coelho in een uitspraak van hem de essentie weergeeft van wat Belbin volgens mij wil zeggen: mensen zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals zij zijn. En al die verschillende visies heb je nodig om tot efficiënte samenwerking te kunnen komen.


Zou het niet handig zijn als je als huisarts je verhaal kunt aanpassen op de beleving en de taal (lees: de teamrol) van de patiënt die voor je zit? Zou je als chirurg misschien beter kunnen samenwerken met een internist als je inzicht hebt in zijn belangrijkste teamrollen en weet hoe je elkaar kunt aanspreken? Kan je de samenwerking in maatschappen verbeteren door gesprekken te voeren over elkaars teamrol-kwaliteiten bij het verstandig verdelen van de taken en verantwoordelijkheden?

Teamrollen en medische specialisaties?
In mijn eerste jaren als huisarts kwam ik steeds weer in aanraking met Belbin. Steeds meer raakte ik ervan overtuigd dat deze kennis een verhelderende en nuttige rol in de medische wereld zou kunnen spelen. Een van de problemen in het ziekenhuis is, denk ik, dat specialisten onderling onvoldoende begrip hebben voor de verschillen tussen elkaar in stijl en aanpak en dus onvoldoende samenwerken. Een chirurg is een echte concrete doener en begrijpt dus niks van die langzame denkerige internist, die maar geen beslissingen neemt. Zou het niet mooi zijn als je het nut kon zien van die (overigens zeer functionele en waardevolle) verschillen. De internist moet doordenken om achter die zeldzame ziektes te komen waar de patiënt voor bij hem komt. De chirurg moet tijdens operaties snelle beslissingen kunnen nemen. Zou je elkaars goede eigenschappen (lees: teamrollen) niet kunnen leren waarderen en begrijpen en er gebruik van kunnen maken voor de beste behandeling van de gezamenlijke patiënten?

Zou het zo zijn dat bij bepaalde specialisaties bepaalde teamrollen meer voorkomen? En zou je dat kunnen gebruiken bij de sollicitatie voor een specialisatie? Het lijkt me heel interessant om een database op te bouwen van artsen zodat je naar overeenkomsten en verschillen kunt gaan kijken binnen verschillende specialisaties en ertussen. Hopelijk kan ik zo bijdragen aan een betere ‘match’ tussen de persoon van de specialist, zijn functie en de verwachtingen van zijn omgeving. En hopelijk kan ik zo bijdragen aan een prettiger werkklimaat voor artsen en een betere zorg voor de patiënt in een prachtig vakgebied.

Aan de slag met collega’s
Mijn eerste ervaring met Belbin was tijdens de huisartsopleiding. Later kwam ik er op een nascholing 'de disfunctionerende collega' weer mee in aanraking en besloot ik de Masterclass tot Belbintrainer te gaan volgen. Na het volgen van de Masterclass bij Rob Groen ben ik de eerste concrete stappen gaan zetten om deze manier van denken meer bekendheid te geven bij maatschappen van huisartsen en specialisten.

Inmiddels heb ik mijn eerste Belbintrainingen gegeven aan een huisartsenmaatschap en op een winternascholing voor 45 huisartsen, waar ook een aantal specialisten en ziekenhuisbestuurders aanwezig waren. In deze groep huisartsen bleken de belangrijkste rollen Bedrijfsman en Groepswerker. Rollen die nauwelijks voorkomen zijn Plant, Zorgdrager, Voorzitter en Brononderzoeker. Van de aanwezige specialisten zaten de meesten in de beschouwende hoek (internisten, cardiologen) en zoals verwacht troffen we daar veel Monitoren aan.

Ik merk dat de eerste reactie van andere artsen sceptisch is als ik erover vertel, maar bij de trainingen, als ze de waarde en de werking echt ervaren, komen er positieve en enthousiaste reacties. Mensen vragen zich hardop af of het nuttig zou zijn voor hun maatschap of HOED. Mensen herkennen zichzelf en ook andere, niet aanwezige, maatschapsleden.

Ik denk dat artsen van nature heel behoudend zijn, maar er lijkt een zaadje geplant. Hopelijk kan ik volgend jaar op deze plaats berichten over een uitgebreide Belbin- infectie in de medische wereld.


 Geschreven door door Sara van Marle (huisarts/Belbintrainer en coach) voor Belbin Magazine 2 (2016)

Wil je met Interplace beginnen?

Meld je aan om individueel of als professional met Interplace aan de slag te gaan

loginfigureInloggen