Privacybeleid Belbin NL

Door ons verzamelde informatie

De systematiek die wij gebruiken om teamrolprofielen te ontwikkelen, vereist dat wij informatie van u vragen. Deze informatie betreft in ieder geval:

 • Naam
 • Gender
 • Organisatie
 • Contactgegevens (emailadres, telefoonnummer, adres organisatie)
 • In te vullen vragenlijsten (zelfperceptie en evt. observator-woordenlijsten)

Daarnaast kunnen de volgende gegevens opgeslagen worden, maar dit is niet verplicht en dus ter beoordeling aan de kandidaat die van onze diensten gebruik maakt:

 • Geboortedatum
 • Organisatie-afdeling

Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om u als gebruiker van onze site te registreren en om u over de resultaten van de door u gevraagde online service te informeren dan wel deze aan u te doen toekomen.
Deze informatie zal door ons als ‘vertrouwelijk’ behandeld worden en zal niet worden gedeeld met derden zonder uw toestemming.

Cookies

Bij aanmelding wordt tevens akkoord gegaan met het gebruik van cookies door Belbin NL, waarbij de navolgende tekst aan de gebruiker wordt voorgelegd:

Interplace wil en zal het vertrouwen van zijn bezoekers niet beschamen. Interplace werkt niet mee met derden om surfgedrag op Interplace te koppelen aan persoonlijke gegevens. SPAM en andere commerciële toepassingen als spyware zijn bij Interplace taboe. Voor de resultaten van de testen hebben we een e-mail adres nodig. Dit adres dient u zelf op te geven (en kunt u ook weer afmelden) en zal niet voor andere dan de daarvoor bestemde doeleinden gebruikt worden. Uw privacy is bij Interplace dus gewaarborgd. Interplace kan echter geen garantie geven voor het privacy-beleid van de sites waarnaar gelinkt en/ of doorverwezen wordt.

Een volledig overzicht van de cookies op het domein www.belbin.nl vindt u hier.

Toegang tot de gegevens

De medewerkers van Belbin NL hebben toegang tot de door Belbin NL opgeslagen persoonsgegevens, uitsluitend met de doelstelling:

 1. Het leveren van informatie, diensten en ondersteuning aan klanten op hun verzoek;
 2. Het verder ontwikkelen en onderhouden van onze IT systemen;
 3. Het uitvoeren van onderzoek inzake Belbin-gerelateerde onderwerpen;
 4. Het versturen van marketing informatie en nieuwsbrieven aan klanten die daar expliciet toestemming voor gegeven hebben.

De door Belbin NL opgeslagen persoonsgegevens bevinden zich uitsluitend op een speciaal beveiligde server, welke voorzien zijn van de vereiste SSL-certificering.

Het verplaatsen van gegevens

Aangezien de binnen het Belbin systeem opgeslagen gegevens uitsluitend betekenis hebben binnen datzelfde systeem is het overzetten van gegevens naar andere applicaties nimmer aan de orde. Wel is het mogelijk om gegevens binnen het systeem van het ene account naar het andere over te zetten. Indien een klant daartoe verzoekt, wordt dit binnen 48 uur uitgevoerd.

Beveiliging

Onze website is met daartoe ontwikkelde certificaten naar redelijkheid beveiligd tegen alle vormen van hacken, misbruik of ongewenst wijzigen van de daarop aanwezige informatie, die onder onze verantwoordelijkheid valt. Alle persoonlijke gegevens zijn daarnaast met wachtwoorden beveiligd. Alle rapporten (maar niet de door de kandidaten ingevulde vragenlijsten) kunnen online geraadpleegd worden, mits daartoe het juiste accountnummer en wachtwoord ingevoerd zijn. Wachtwoorden en verdere informatie zullen desgevraagd uitsluitend worden opgestuurd naar uw bij ons geregistreerde emailadres. Dit emailadres kan uitsluitend door u gewijzigd worden. U dient hiervoor in te loggen.

Uw instemming

Door onze website te gebruiken stemt u in met de Algemene Voorwaarden, zoals deze bij aanmelding aan u voorgelegd zijn. U kunt deze onder aan deze pagina downloaden en inzien. Dit privacybeleid is afgestemd op de wet- en regelgeving, zoals deze met ingang van 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie van kracht is.
Als wij ons privacy-beleid zouden wijzigen, dan zullen we deze eventuele wijziging op de website publiceren, zodat u altijd weet hoe wij met uw gegevens zullen omgaan. Mocht u verdere vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen (mail naar .


Samenvattend

Wij verbinden ons tot zorgvuldig en verantwoord omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt, uitsluitend

 •  op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze
 • met respect voor de individuele rechten op privacy.

Wij hechten waarde aan uw vertrouwen in ons!


Belbin NL
8 mei 2018

Download de Algemene Voorbwaarden van Belbin NL

 

loginfigureInloggen