Privacybeleid Belbin NL

Door ons verzamelde informatie

De systematiek die wij gebruiken om teamrolprofielen te ontwikkelen, vereist dat wij informatie van u vragen. Deze informatie betreft:

  • Naam
  • Organisatie
  • Afdeling (eventueel)
  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
  • In te vullen vragenlijsten (zelfperceptie en/of observatiewoordenlijsten)

Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om u als gebruiker van onze site te registreren en om u over de resultaten van de door u gevraagde online service te informeren dan wel deze aan u te doen toekomen.
Deze informatie zal door ons als vertrouwelijk behandeld worden en zal niet worden gedeeld met derden zonder uw toestemming.

Beveiliging

Onze website is met daartoe ontwikkelde certificaten naar redelijkheid beveiligd tegen alle vormen van hacken, misbruik of ongewenst wijzigen van de daarop aanwezige informatie, die onder onze verantwoordelijkheid valt. Alle persoonlijke gegevens zijn daarnaast met wachtwoorden beveiligd. Alle rapporten (maar niet de door de kandidaten ingevulde vragenlijsten) kunnen online geraadpleegd worden, mits daartoe het juiste accountnummer en wachtwoord ingevoerd zijn. Wachtwoorden en verdere informatie zullen desgevraagd uitsluitend worden verstuurd naar uw bij ons geregistreerde e-mailadres. Dit e-mailadres kan uitsluitend door u gewijzigd worden. U dient hiervoor in te loggen.

Uw instemming

Door onze website te gebruiken stemt u in met het door ons verzamelen en gebruiken van de informatie die u verstrekt. Als wij ons privacy-beleid zouden wijzigen, dan zullen we deze eventuele wijziging op de website publiceren, zodat u altijd weet hoe wij met uw gegevens zullen omgaan. Mocht u verdere vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Samenvattend

Wij verbinden ons tot zorgvuldig en verantwoord omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt, uitsluitend

  • op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze
  • met respect voor de individuele rechten op privacy.

Wij hechten waarde aan uw vertrouwen in ons!


Belbin NL
8 maart 2017

loginfigureInloggen