Belbin in het Onderwijs

In het onderwijs wordt steeds meer aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van vaardigheden die voor leerlingen en studenten van belang zijn om in de toekomstige samenleving te kunnen leven, leren en werken: de “21st century skills”. Daaronder horen belangrijke sociale vaardigheden zoals het (leren) samenwerken in teams. Op veel scholen en op veel niveaus wordt daartoe aanbod in Belbin ontwikkeld.

Belbin op het HBO en MBO

Het Teamrol Expertise Centrum van de Hogeschool Leiden heeft veel ervaring opgedaan met de methodiek Samenwerken in projecten: de teamrollen van Belbin voor studenten. Het TEC biedt trainingen aan die gericht zijn op het ontwikkelen van (21e -eeuwse) samenwerkingsvaardigheden voor docenten (slb-ers, projectbegeleiders en projectteams in het voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs), studenten en bij het onderwijs aangesloten professionals.

Img Onderwijs Samenwerken Book
 

Belbin en het Voortgezet Onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt aandacht gevraagd voor de 21st century skills. Daartoe behoren sociale vaardigheden zoals communiceren en (leren) samenwerken in teams. In het onderwijs zelf moeten leerlingen dikwijls samenwerken in groepjes. Dat kan vaak beter. Er is een op Belbin gebaseerd, baanbrekend en compact programma van 6 tot 8 lessen ontwikkeld (en uitgetest) voor VO-leerlingen van het 1e t/m het 6e leerjaar. Zij trainen en begeleiden docenten in het gebruik van het materiaal. Ook bieden zij trainingen en workshops aan voor managementteams in het onderwijs en voor docenten die zelf met samenwerken aan de slag willen.

Belbin en het Primaire Onderwijs

De Nederlandse pedagoge en schijfster Marion van de Coolwijk heeft als eerste in de wereld Belbins teamrolmodel omgezet in een methodiek voor leerlingen en docenten in het primaire onderwijs: de Team Toppers Methodiek.
De basisgedachte is om al op jonge leeftijd inzicht te bieden in de eigen talenten en die van anderen. Ook het leren herkennen van en omgaan met verschillen in stijl, karakter en temperament komt hier aan de orde.
De Team Toppers Methodiek geeft in allerlei speelse werkvormen inzicht in wat jij, met jouw bijzondere aanleg, kan betekenen in een samenwerkingsverband – en dat samenwerken loont.

Img Onderwijs Team Toppers

De vragenlijst voor tieners

Door Belbin NL is een online vragenlijst ontwikkeld waarmee scholieren van 13 tot 18 jaar een analyse kunnen maken van hun teamrol-aanleg. Help scholieren om zich bewust te worden van hun sterkten en daar gebruik van te maken bij het werken in team. Wil je hier meer over weten, stuur dan een e-mail naar .

loginfigureInloggen