Team

Het teamrapport

Van een selectie van minimaal 3 en maximaal 15 personen, van wie de teamrolgegevens in je Interplace-account bekend en opgeslagen zijn, geeft dit rapport een analyse van de kwaliteiten van het team en adviezen over de best mogelijk verdeling van de taken en verantwoordelijkheden.

Het teamrapport is opgebouwd uit:

  • Een overzicht van de teamsamenstelling
  • Een overzicht van de teamrolscores van de teamleden
  • Een teamrapportage, met een analyse van de te verwachten sterkten en zwakten van het team en een suggestie voor een optimale rolverdeling
  • De sterkst aanwezige rollen in het team
  • De teamrolgemiddelden en een karakteristiek daarvan
  • De gekozen woorden van de observatoren, van dit team bij elkaar opgeteld

Het programma maakt onderscheid tussen teams van 3 tot en met 8 personen enerzijds, en van 9 tot en met 15 personen anderzijds. In beide gevallen wordt aangegeven wat de sterke en zwakke kanten van dit team zullen zijn op basis van de aanwezige teamrollen.
Bij de kleinere teams (van 3-8 personen) wordt per persoon advies gegeven over een optimale verdeling van de teamrollen binnen dat team.
Bij combinaties van meer dan 8 personen wordt aangegeven welke persoon of personen bij specifieke taken of bezigheden betrokken zouden moeten worden om het team als geheel doeltreffend te laten zijn.

Het werkrelatierapport

Dit rapport geeft aan en doet een voorspelling over wat er in werkrelaties verwacht kan worden bij twee kandidaten op basis van hun primaire teamrollen. Het rapport benoemt enkele opvallende sterkten, mogelijkheden en valkuilen vanuit drie perspectieven: als A leidinggevende is van B, als B leidinggevende is van A, en als A en B gelijkwaardige collega's zijn.

Voorbeelden van teamrapporten

Img Vragenlijst Sample

Teamrapport ➜
Werkrelatierapport ➜


Alle rapporten

Kandidaat

Kandidaat

Geeft een beeld van de teamrollen voor een kandidaat
Teams

Teams

Samenwerking tussen 2 kandidaten / van 3 tot 15 kandidaten
Functie

Functie

Definieert een functie in teamroltermen
Organisatie

Organisatie

Rapportages op basis van organisatie of afdeling

Wil je met Interplace beginnen?

Meld je aan om individueel of als professional met Interplace aan de slag te gaan

loginfigureInloggen