Functie

Functierapporten vertalen de belangrijkste vereisten voor een functie in gedragskenmerken (teamrollen) die daardoor ‘gematcht’ kunnen worden met de teamrollen van een persoon. Dit levert waardevolle informatie op bij het vinden van de juiste persoon bij de juiste functie en de juiste functie bij de juiste persoon.

Direct functieprofiel

Het directe functieprofiel geeft in grafiek en tekst weer wat de belangrijkste gedragskenmerken zijn voor de gekozen functie, op basis van het functie-eisen formulier, vertaald in teamrollen. De beschrijving is primair bedoeld als leidraad voor wie bij een succesvolle werving en selectie betrokken is.

Consult functieprofiel

Het consult functieprofiel geeft een beschrijving van de belangrijkste vereisten van de gekozen functie, op basis van het functie-eisen formulier, vertaald in teamrollen. Deze beschrijving kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een functioneringsgesprek.

Geschiktheidrapport

Dit rapport biedt de mogelijkheid om een kandidaat te matchen met een ingevoerde functie, waarbij het programma aangeeft in hoeverre de teamrollen van de kandidaat aansluiten bij het functieprofiel. Het rapport geeft een grafische voorstelling over de verschillen en overeenkomsten tussen de teamrollen voor de functie en die van de kandidaat. Ook geeft het een beschrijving van de belangrijkste kenmerken voor de functie en laat het zien in hoeverre dat correspondeert met de gedragskenmerken van de kandidaat.
Dit rapport helpt bij de beoordeling of selectie om een onderbouwde, op gedrag gebaseerde uitspraak te kunnen doen over de geschiktheid van een bepaalde kandidaat voor een bepaalde functie.

Zoek kandidaten

Bij dit rapport laat het programma zien welke kandidaten uit een bepaald (gekozen) bestand het beste passen bij het ingevoerde functieprofiel (waarbij de hoogste én de laagste teamrollen bepalend zijn).

Zoek functies

Als bij dit rapport de naam van een kandidaat wordt ingevuld, geeft het programma alle functie(s) uit het bestand weer, die qua gedragskenmerken (teamrollen) het beste matchen met het profiel van de betreffende kandidaat.


Alle rapporten

Kandidaat

Kandidaat

Geeft een beeld van de teamrollen voor een kandidaat
Teams

Teams

Samenwerking tussen 2 kandidaten / van 3 tot 15 kandidaten
Functie

Functie

Definieert een functie in teamroltermen
Organisatie

Organisatie

Rapportages op basis van organisatie of afdeling

Wil je met Interplace beginnen?

Meld je aan om individueel of als professional met Interplace aan de slag te gaan

loginfigureInloggen