Nou reken maar, zeggen althans enkele bevlogen docenten, pedagogen en kindercoaches Want hoe belangrijk is het om kinderen en jongeren (en docenten!) inzicht te geven in hun eigen persoon en mogelijkheden? Inzicht te geven in hoe verschillend we zijn – en hoe fijn dat eigenlijk is! Inzicht in wat ieder kind bijzonder maakt en wat hij of zij dus kan betekenen in het samenspel met anderen? Er is heel veel aandacht voor de individuele capaciteiten en (on)mogelijkheden van jeugd. Alle pijlen van het onderwijs richten zich op het kind als zelfstandig individu. Maar naast mens, zijn we ook medemens. Onze toekomst is sterk in beweging en de samenleving heeft meer dan ooit behoefte aan mensen die effectief en in goede verstandhouding kunnen samenwerken. Mensen die verschillen willen benutten en die constructief en met empathie communiceren. Het is belangrijk dat je ervaart dat je ‘gezien’ wordt. Dat je er mag zijn. Dat je een bijdrage hebt te leveren aan het geheel – en daar is een taal voor nodig. De taal van de teamrollen brengt een andere manier van `kijken`, naar jeugd dus. Maar vooral ook een nieuwe manier van stimuleren. Je bent meer dan je reken-, lees- en/of leervaardigheid. Jouw inbreng in de groep is waardevol en uniek. Jouw specifieke talenten doen ertoe in de samenwerking met anderen.   Marion van de Coolwijk ontwikkelde de Team Toppers: een methodiek gebaseerd op Belbin voor kinderen en jongeren vanaf 9 jaar. Met gevalideerde testkaarten, een echt (voorlees)verhaal, een Talenten Spel en vele werkvormen voor in de klas. Samenwerken kun je leren en begint met het herkennen, respecteren en benutten van onderlinge verschillen: waar ben ik goed in en waar ben jij goed in – en hoe kunnen we daar nog beter in worden. Niet alleen op school in de klas, maar ook in de samenleving. Door het leren geven van onderbouwde complimenten en feedback ontstaat er binnen de groep een veilig klimaat gebaseerd op respect en waardering voor elkaars eigen-zijn. Een solide basis om te leren!
× Nu contact