Die is er, althans in ontwikkeling. Sinds enige tijd experimenteren we met een online Belbin vragenlijst die speciaal is gericht op leerlingen van het middelbaar onderwijs. Op tieners, dus. Het invullen van deze Belbin Tienertest, een zelfperceptie-vragenlijst die is opgebouwd uit vier verschillende onderdelen, duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en kan individueel of als klas gebeuren. Meteen daarna ontvangen de leerling en de begeleidende docent het rapport. Het rapport is positief en waarderend geschreven, laat zien wat een passende plek in een team is, waar de leerling goed in is – en hoe hij dat aan de wereld kan laten zien. Het rapport levert belangrijke input voor het opbouwen van een constructief zelfbeeld, het leren herkennen van verschillen in stijl en temperament, en is een praktische aanzet tot het ontwikkelen van de benodigde sociale vaardigheden voor het werken in (project) teams
× Nu contact