specialisaties

Ondernemingsraden

Belbin en Ondernemingsraden

Workshops en trainingen, specifiek gericht op het beter en plezieriger doen functioneren van ondernemings- en medezeggenschapsraden

Onderstaand de coaches die Belbin en Ondernemingsraden combineren.