Nieuws

Hier tref je actuele informatie aan, bijvoorbeeld over onze cursussen en over de Nieuwsbrief, evenals het nieuwsbrief-archief met relevante artikelen.

Andere lessen van de natuur: over hoe samenwerking en vriendelijkheid de basis vormen voor verandering

Zwangerschapsverlof verandert je kijk op de dingen, dat is zeker. Maar wat me het meest verbaasde toen ik weer terug kwam was niet hoe de wereld van mijn werk was veranderd, maar hoeveel er hetzelfde was gebleven, business as usual.

Onze wereld verandert snel
We worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die onze manier van leven en werken beïnvloeden en toch lijkt er vaak een scheiding te zijn tussen de wereld van ons werk en de wereld daaromheen. Dat is jammer, want als we ons in het werk bezig houden met vragen over hoe wij onszelf het beste kunnen organiseren en hoe we ons het beste kunnen aanpassen aan veranderende omstandig0heden, is er veel wijsheid en ervaring om uit te putten.

Vriendelijkheid en samenwerking
Als we voor het werk lessen willen trekken uit de natuur, kijken we misschien teveel naar de voordelen van competitie en te weinig naar de ontelbare voordelen die het delen en samenwerken te bieden hebben. Het werk dat we doen is in staat om grote sociale veranderingen in gang te zetten, maar alleen als winst en macht (profit and power) niet worden gezien als tegengesteld aan vriendelijkheid en samenwerking.
De relaties tussen het individuele belang en het meewerken in een groep zijn veelvormig en niet altijd duidelijk. Professor David Sloan deed in Binghampton, USA, onderzoek bij school kinderen die op het punt stonden om af te haken. Hij zette een experiment op waarin positieve bijdragen werden geprezen, leerlingen werden geholpen om na te denken over hoe ze het liefst en het best leerden, en het samen werken en samen leren werden gestimuleerd. Niet alleen vertoonden de leerlingen meer ‘pro-sociaal’ gedrag, maar ook hun cijfers schoten omhoog.

De meeste wetenschappers zijn van mening dat pro-sociale gedragingen zoals vriendelijkheid en empathie net als andere kenmerken zich hebben ontwikkeld omdat ze nodig waren om te overleven en dat een snelle toename daarvan binnen een generatie moet worden gezien als een aanpassing, niet als een evolutie. Maar het resultaat is hetzelfde. We weten dat we in staat zijn ons denken en ons gedrag in een bepaalde richting te ontwikkelen. En we raken er steeds meer van doordrongen dat we effectief en vindingrijk moeten samenwerken om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Klein beginnen door groot te denken
Als veranderingen te snel gaan, kunnen we ons overweldigd voelen. Het in gang zetten, ondersteunen en doorzetten van culturele veranderingen is een grote uitdaging. Maar als we optreden op het niveau van een team of een samenwerkingsverband, zien we dat er veel mogelijk is. We pakken verantwoordelijkheden, we spreken elkaar aan. We leren de voordelen van diversiteit opmerken en vieren, in plaats van dat we de verschillen duchten. We vragen niet meer ‘wat heb ik nodig’, maar vragen steeds vaker ‘wat kan ik doen?’
Deze manier van denken vestigde mijn aandacht op Belbin. Waar veel instrumenten en modellen bij het individu beginnen, neemt Belbin het team als vertrekpunt, als een op zichzelf staand organisme. Ons werk nam toe door naar echte teams in volle actie te kijken, bij het afstemmen van werkzaamheden, het nemen van besluiten, het oplossen van conflicten en het gezamenlijk boeken van vooruitgang.
Maar samenwerking is niet genoeg. Het gaat om diversiteit en inclusie, andere belangrijke centrale thema’s in Belbins Teamroltheorie. Afwijkende stemmen verweven zich in het zelfbeeld en zelfbewustzijn van het team. Zij beschermen ons tegen ‘meer van hetzelfde’, tegen het inflexibel worden, het te kort door de bocht gaan en het terugvallen in oude patronen.

Diversiteit zet de deur naar verandering open
Hoe diverser een systeem is en hoe meer het open staat voor nieuwe invloeden, hoe beter het zich aan veranderingen kan aanpassen en hoe beter het kan weergeven hoe mensen voelen en wat ze willen. Dan moeten we niet alleen naar biografische diversiteit kijken, maar ook naar gedragsmatige diversiteit, zorgen dat we mensen om ons heen hebben die hun werk op zeer verschillende manieren benaderen.
Net zo belangrijk als de ‘change agents’ die met nieuwe ideeën komen, zijn zij die nieuwe ideeën weerleggen en weerstaan, zodat we gedwongen worden om goed te kijken waarom veranderingen belangrijk zijn en hoe we iedereen er in kunnen betrekken. Net zo belangrijk als mensen die kunnen inspireren en motiveren zijn mensen die checken of de feiten wel kloppen, zodat we niet vol enthousiasme de verkeerde kant op lopen. Net als toegewijde experts die nieuwe oplossingen kunnen vinden voor oude problemen, hebben we mensen nodig die onze inspanningen kunnen organiseren en coördineren.
Vriendelijkheid en inclusie zijn geen nieuwe begrippen, maar ze worden vaak onderschat en over het hoofd gezien. Dit is een tijd om veranderingen te omarmen en ons te richten op de kracht van samenwerking.

Vrij vertaald uit Nature’s other lesson – how teamwork and kindness are at the heart of change, door Victoria Bird, Belbin UK

Victoria Bird is hoofd Research and Development bij Belbin in Cambridge en we zijn blij dat ze weer terug is van zwangerschapsverlof!
Met dank aan Talan Miller (Belbin Australia) voor het vestigen van de aandacht op de wetenschap van vriendelijkheid.

loginfigureInloggen